Lem Skole

Kontaktoplysninger

VSD Lem Skole, Vejbyvej 5, 7860 Spøttrup

VSD, Lem Skole 99157510

VSD Lem SFO: 99157512

Pædagogisk afdelingsleder: Christina Liholm Harring, tlf. 26274243, [email protected]

SFO-leder: Hanne Nielsen: [email protected]

 

Afdelingens profil

Lem undervisningsafdeling har et meget tæt samarbejde med lokalområdet og er repræsenteret i Kulturnetværket, som varetager de forskellige lokale foreningers interesser.

Elevtallet på Lem undervisningsafdeling er ca. 150 elever, fordelt fra 0.-6. klasse.

Personalet består af en pædagogisk afdelingsleder, lærere, pædagoger og undervisningsassistenter, hvor det for fleres vedkommende gælder, at de er ansat ved mere end 1 afdeling i VSD.

 

Dagligdagen

Fællesskabet er vægtet højt, både i hele VSD og i Lem undervisningsafdeling. For hele institutionen, VSD, kommer det specielt til udtryk i ”VSD uger”, hvor undervisningsafdelingerne laver læringsaktiviteter på tværs af institutionen, men desuden også gennem forskellige arrangementer i VSD, eksempelvis koncerter, forfatterdage, sportsdage og lignende.

For undervisningsafdelingen i Lem er fællesskabet i fokus, når vi fredag morgen har morgensamling med sang, fortælling og forskellige optrædener. Her samles vi i Trompeten, som er vores fællesrum. Vi har ”VIP-venner”, hvilket betyder, at eleverne i 4., 5. og 6. klasse har en VIP-ven i 0., 1. og 2. klasse, som de er ansvarlige overfor i konkrete sammenhænge. Det være sig eksempelvis, når vi er i kirke til jul, går til og fra morgensamling, i læringsaktiviteter osv. De dage, hvor der ikke er morgensamling, starter indskoling og mellemtrin dagen med læsebånd.

Strukturen i løbet af skoledagen ser typisk således ud:

7.45-7.55       Morgenstikbold i hallen

7.55-8.15       Morgensamling eller læsebånd

8.15-9.15       Læringsaktiviteter

9.15-9.45       Pause

9.45-11.45     Læringsaktiviteter

11.45-12.15   Pause

12.15-13.15   læringsaktiviteter

13.25-13.55   Bevægelse for alle (Herefter har indskolingen fri)

13.55-14.55   Læringsaktiviteter for mellemtrinnet tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag og fredag har de fri 13.55.

Gode traditioner er med til at skabe en god skole og med til at få oplevelsen af at tilhøre et fælleskab. Undervisningsafdelingen i Lem har flere traditioner, som både foregår på skolen og i lokalsamfundet. Luciaoptog - på skolen, i Lihme kirke, i Lem kirke - er en smuk og begivenhedsrig aktivitet, som vi alle ser frem til hvert år. Desuden kan nævnes Børnenes Dag, Halloweenarrangement i Sparekassen, Naturdag på Bustrup Dagskole, motionsdag, besøgsdage, juleklippedag, lejrskole, teater hvert 2. år osv. Alt sammen traditioner, som styrker fællesskabsfølelsen og samtidig den enkelte elevs trivsel og læring.

Undervisningsafdelingen i Lem er kendetegnet ved at have et tæt forældresamarbejde, som viser sig i form af stor opbakning til afdelingens arrangementer, et engageret kontaktforældreråd, medansvarlige klasseforældreråd i de enkelte klasser og generelt en stor vilje til at få tingene til at lykkes.

SFO

Tlf: 99157512

Åbningstid på skoledage: Kl 6.15 - 8.00  / 14.00 - 17.00  ( fredag kl. 16.00 )

På skolefridage holder sfo åbent fra kl. 6.15 - 17.00 ( fredag kl 16.00 ). På skolefridage er de fælles pasning for alle sfo'er i Vsd på skift i en sfo. I juli måned er det muligt at tilkøbe feriepasning.

Lem Sfo er for børn fra 0 - 3 klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som er indrettet med små og store rum til både leg og kreative aktiviteter. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del er fælles med den lokale børnehave.

I sfo er der mulighed for mange kreative aktiviteter, aktiviteter i hallen, skolesport, computer , I-pads og udendørs aktiviteter på legeplads, bålhus, boldbane og skovområde. I sommerhalveåret har vi en dag i ugen motion for alle, hvor vi udnytter de lokale muligheder for bevægelse / motion og tager på cykeltur. Hver måned udsendes en sfo avis med månedens aktivitets tilbud og øvrige informationer på skoleintra.

Vi har i sfo'en tradition for at tage på lejr i 3 dage i efterårsferien, julefrokost, fastelavnsfest, sommerfest med overnatning og fælles aktiviteter med de andre sfo'er i Vsd. Der er mulighed for at være med i en forældrebetalt madordning, hvor man kan få morgenmad kl. 7.00 - 7.30 og eftermiddagsmad kl. 14.00.

 

Eftermiddagsklubben

Tlf: 99157512

Eftermiddagsklubben er for børn i 4 - 6 klasse. Vi har selvstændige lokaler i skolens mediatek. I klubben er der mulighed for at være i hallen, lave kreative aktiviteter, spille computer, udendørs fitnes, skaterhallen, klubfest og hyggeligt samvær med kammerater og voksne.

Klubben er kun åben på skoledage fra endt skoletid til kl. 16 hver dag.

Der er mulighed for at være med i en forældrebetalt eftermiddagsordning, hvor der hver dag serveres eftermiddagsmad, når klubben åbner.

 

 

 

 • 23-01-2019
  Spøttrup Kulturhal: Høvdingebold 7. klasse KOM ·
  20
 • 23-01-2019
  14:00-16:00
  Lem: SFO · 0D · 1D · 2D · 3D · 4D · 5D · 6D
  20
 • 23-01-2019
  14:00-17:00
  LMI ·
  7
 • 23-01-2019
  14:00-22:00
  Lem: LMI/pensionistforeningen ·
  1
 • 23-01-2019
  16:00-22:00
  LMI ·
  7
 • 24-01-2019
  10:15-11:15
  Balling: Teater for 7.-8.-9. · 7X · 7Y · 7Z · 8X · 8Y · 8Z · 9X · 9Y
  20
 • 24-01-2019
  14:00-16:00
  Lem: SFO · 0D · 1D · 2D · 3D · 4D · 5D · 6D
  20
 • 24-01-2019
  17:00-21:00
  LMI ·
  7
 • 24-01-2019
  18:30-21:00
  Balling: VSD bestyrelsesmøde ·
  20
 • 24-01-2019
  19:00-23:00
  Lem: Bridge ·
  1
 • 25-01-2019
  08:15-11:45
  KCL: Paneldebat med ungdomspolitikere · 8X · 8Y · 8Z · 9X · 9Y
  20
 • 25-01-2019
  14:00-16:00
  Lem: SFO · 0D · 1D · 2D · 3D · 4D · 5D · 6D
  20
 • 25-01-2019
  17:00-21:00
  LMI ·
  7
Ingen aktuelle opslag