Børnehaven Birkely

 

I hverdagen er vi optagede af at det skal være et trygt sted at blive større, at børnene støttes i at få venner og knytte venskaber, at børnene har mod og lyst til at udfordre sig selv både sprogligt og kropsligt.

Børnehaven Birkely er en børnehave ude på landet inde i en by. Rundt om os er by, marker, skov og vores egen lille skovbørnehave, som vi bruger både til små udflugter og i længere perioder. Vi er en del af Vestsalling skole og dagtilbud, (VSD), som er beliggende i fem byer i Vestsalling.

Dagligdagen

Vi vil gerne kendes på at børnehaven er et godt sted at blive større.  Vi prioriterer at store hjælper små, og at børnene øver sig i selv at kunne klare de udfordringer, som de møder i løbet af dagen. Det kan være selv at tage sine sko på, at lytte til en historie, at hælde vand op til siddekammeraten, at trøste en ven; at jeres børn oplever at de kan selv og kan vise omsorg for andre er kendetegnende for den praksis vi arbejder ud fra.

I børnehavelivet er der mange gøremål, for børnene er legen det primære værktøj. Gennem legen udforsker de verden, de bruger fantasien og de muligheder vi stiller til rådighed i børnehaven. For de yngste børn, som lige er begyndt i børnehave kan det være spændende bare at holde øje med de store børn, som kravler til tops i puderummet, mens de ældste helst skal højt op i træerne på legepladsen. Personalet støtter børnene i at øve sig både i at kunne komme til orde i en stor forsamling og i at være en god ven, som også kan sige fra, når det bliver for voldsomt. Vores fokus er, at børnene udvikler ansvarlighed, bevarer deres nysgerrighed og lærer at fungere sammen med andre i både små og store grupper.

At vær en del af en børnegruppe er givende, alle børn kan lide at blive mødt med et hej om morgenen, og at have et børnefælleskab fordrer at voksne arbejder sammen om dette. Derfor prioriterer vi den gode tone i huset, hvor vi taler pænt til og især om hinanden.

Vi er udenfor hver dag enten på legepladsen eller i skovebørnehaven. Børnene har mulighed for at bruge deres krop ved at cykle, klatre, hoppe og lege i sandkassen. Udelivet pirrer også deres nysgerrighed, når de samler mariehøns og andet småkryb; når blæsten tager bladene og suser dem rundt på legepladsen, for hvad kan mere blæse væk?

I løbet af året har vi forskellige arrangementer sammen med indskolingen i Lem, og de ældste børn deltager i forskellige forløb med de øvrige børnehaver i VSD og lokalområdet. Dette for at børnene skal opleve at de er del af et fællesskab i deres nærmiljø, at de er en del af noget større, og at andre gerne vil være sammen med dem om noget.

Børnehavens hverdag fyldes også med  traditioner, eksperimentering  med sprog og udtryksformer, krop og bevægelse, udeliv med fokus på rent liv, kreativitet, besøg af dagplejen, ældrecenteret, bedsteforældre..

Som udgangspunkt følger vi skolens ferieplan, så i skoleferier er der ofte fællespasning i VSD’s børnehaver. I ugerne 29 og 30 er der fælles pasning i lokalområdet.

 

Kontaktoplysninger

Birkely 9915 7515

Pædagogisk afdelingsleder Birthe Kjær Sarup  23848363

Birkevej 2, Lem, 7860 Spøttrup

Åbningstider: mandag-torsdag 6.15 - 16.45, fredag 6.15 -15.45