Kontaktoplysninger

Nr  Ramsingvej 21

Troldebo 9915 7535

Pædagogisk afdelingsleder Birthe Kjær Sarup Tlf: 2384 8363

Åbningstider: mandag til torsdag 8.16 - 16.45, fredag 6.15 - 15.45

 

Afdelingens profil

I Troldebo har vi fokus på, at børnene oplever sig som en del af fællesskabet, både i hverdagen og når vi er sammen omkring projekter og aktiviteter i andre afdelinger af VSD og i nærmiljøet. Det er betydningsfuldt at børn lærer at knytte venskaber på tværs af alder og køn.

Dagligdagen

Troldebo er en integreret institution med børnehave og vuggestue for børn i alderen 0  -6 år. Vi har store og lyse lokaler og en hal til rådighed, forudenen stor legeplads.

I Troldebos vuggestue modtager vi børn fra 0 år og i børnehaven fra 2,11 år. Hverdagen er tilrettelagt så børnene deltager forskellige aktiviteter udfra deres alder og dagsrytme. Vuggestuen er med i projekt "Vi lærer sprog", som Skive Kommune er en del af.

Udeliv, sprog og bevægelse nøgleord for børnehavens hverdag. Ofte flytter aktiviteterne ud på legepladsen, det kan være at tegne/male, lege med bilbanen eller spille spil. Vi laver bål og bålmad, saver og planter grøntsager i vore bede. På den store legeplads er det også muligt at cykle, klatre og fordybe sig i lege rundt om i kroge og små huse.

Sprog er en vigtig del af barnets personlige og sociale udvikling. Et godt sprog er grundlaget for at kunne udvikle gode skrive- og læsefærdigheder, og vi er meget bevidste om at støtte børnenes sprogkundskaber på forskellig måde. I Troldebo har personalet også uddannelse i tegn-til-tale, så børn med sproglige udfordringer styrkes i at komme til orde.

At have glæden ved at bruge kroppen og udfordre sig selv kropsligt er højt prioriteret og dagligt skaber vi rum for bevægelse både inde og ude. I Troldebo er der således både et lille tumlerum og den store hal, hvor børnene kan få brugt kroppen flere gange dagligt. Det kan være både pludseligt opståede lege, som skal leges eller planlagte forløb som sættes i gang, hvor der er fokus på forskellige færdigheder som børnene træner.

En god børnehave fordrer et godt forældresamarbejde og det er kendetegnende for Troldebo, at forældrene er engagerede i dagligdagen.

 

 • ikon
  Finn Dalgaard Andersen den 16-10-2017
  Orienteringsmøder i VSD vedr. børn, der starter skolegang august 2018.
  Se vedhæftede.
 • ikon
  Finn Dalgaard Andersen den 09-10-2017
  Loppemarked til fordel for VSD 8. klassernes studietur.

  Lørdag den 21. oktober 10-16 på VSD Rødding Skole. Se vedhæftede.
 • ikon
  Birthe Kjær Sarup den 13-09-2017
   
    
  INDBYDELSE
   
  VSD Børnehaven Birkely inviterer til indvielse og åbent hus, fordi vores ”nye børnehave” nu er færdig,
   
  Fredag d. 17. november kl. 13.30 -16.00.
   
  Kl. 14.00 vil der være officiel indvielse og derefter kagebord.
   
   Vores adresse er stadig Birkevej 2 – vi er bare flyttet på den anden side af legepladsen.
   
  Med venlig hilsen
  VSD Birkely
   

   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen